site-logo

Good Lesson Plan Objectives In Filipino Phoenix Publishing House Internati

View Large Image Good Lesson Plan Objectives In Filipino Phoenix Publishing House Internati

Check other template ideas below:

Good lesson plan objectives in filipino Phoenix Publishing House Internati - And culturally into areas. The philippines ha extra than 111 dialects spoken. Thanks to the subdivisions of those fundamental regional and cultural companies. East meets west. The history of yank rule and call with merchants and buyers culminated in a unique blend of east and west. Spain’s lasting legacy. A few *0 percent of the population is catholic. The carefree visayans from the critical islands and the colourful tribesmen and spiritual moslems of mindanao. Right lesson dialogue what have you ever observed approximately the the us of a is marked via a real combination of cultures. About 15 percent is moslem and these humans can be determined basically in mindanao. What i realize what i need to recognize iii. There are chinese and spanish elements as nicely. Without a doubt in the philippines. Elegance at the board write the matters you realize and what you don’t’ realize approximately filipino people. Write it in a half sheet of paper. The industrious tagalogs of the central plains. Both in the advent and lifestyle of the human beings of the filipinos. .. The relaxation of the populace is made up basically of smaller christian denominations and buddhist. And every regional institution is recognizable through wonderful tarits and dialects – the strong and frugal ilocanos of the north. Or people of the philippines. Tribal groups can be determined scattered throughout the archipelago.

I. Layunin: a. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang aralin: pagtukoy sa iba t ibang huni ng hayop sanggunian: bec pakikinig p. 33, landas sa wika at pagbasa p. 2-6, mg p. 4-7, b.A. 2-eight kagamitan: plaskard/larawan pinagsanib na aralin: filipino at ekawp pagpapahalaga: nasasabi ang kahalagahan ng alagang hayop. Pamamaraan: a. Panimulang gawain: a. Balik-aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may additionally alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong masayang paligid sa isang mag-aaral bilang huwaran. Three. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop pangwakas na gawain: a. Paglalapat: gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito 3. Ibon masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. Four. Palaka- masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan pagtataya: ipares ang mga huni ng pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-okay! E-e-e-ok! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! Ii a. Baboy b. Aso c. Baka d. Sisiw e. Pusa.

Mastering sports trainer’s pastime i. habitual 1. Prayer allow us to pray first, may also i ask kim to lead the prayer? thanks kim. desirable morning, class! earlier than you're taking your seat please set up your chair properly and select up the portions of paper underneath your chair. 2. Checking of attendance now, let us check the attendance, elegance president do we have absentees today? 3. Evaluate now allow us to have a short evaluation about our subject matter remaining time. Who would like to remind us? sure liza?.

Targets at the cease of the period, with at the least 70% passing, the students will be able to the following consequences. a. Study the text “the humans of the philippines.?? b. Give an explanation for the precise characteristics of the filipino humans. c. Pronounce efficaciously a few crucial vowel and consonant primarily based on some elements of the item. d. Present a group interest that shows the features of the filipino human beings.

Related document for good lesson plan objectives in filipino phoenix publishing house internati