site-logo

Briliant Lesson Plan Sample In Filipino High School Daily Lesson Log D

View Large Image Briliant Lesson Plan Sample In Filipino High School Daily Lesson Log D

Check other template ideas below:

Briliant lesson plan sample in filipino high school Daily Lesson Log D - I. Layunin ng pagkatuto a. Natutukoy ang ibat ibang pokus ng pandiwa b. Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panlapi sa pagbuo ng mga pandiwa sa iba’t ibang pokus c. Nakikilahok nang buong sigla at husay sa mga talakayan at pangkatang gawain ii. Paksa ng pagkatuto paggamit ng mga panlapi sa pagbuo ng mga pandiwa sa iba’t ibang pokus lunsaran: matalinong paghatol ni haring solomon sanggunian: landas sa wika 6, pah 114-119, alab sa wikang filipino 6 kagamitan: powerpoint, cd, cd participant, show playing cards pagpapahalaga: matalino at makatarungang pagpapasya iii. Pamamaraan ng pagkatuto a. Panimulang gawain 1. Pamukaw – sigla pagsasagawa ng piping-palabas pagtatalakayan sa napanood na pagsasakilos. 2. Dril pagbuo ng pandiwa sa iba’t ibang aspekto sa paraang gramakrostik 3. Balik-aral suriin ang pangungusap. Ipakita ang a kung ang pandiwang may salungguhit ay kagamitan, b kung tagatanggap at c kung direksyon. 1. Binigyan ng ama ang anak ng pamana. 2. Tinungo ng alibughang anak ang malayong bayan. Three. Ipinambayad niya ang nakuhang pera sa kanyang kapritso. 4. Babalikan na niya ang iniwang tahanan. 5. Hinandugan niya ang anak ng maringal na piging. B. Panlinang na gawain 1. Pag-uusap tungkol sa larawan ng parabulang ”matalinong paghatol ni haring solomon.?? 2. Pagtalakay na muli sa salitang ”paghatol” paghatol three. Pagtukoy at pagbasa nang pabigkas sa bahagi ng kwentong nagpapahiwatig ng: a. Dahilan ng pagpunta ng dalawang ina kay haring solomon b. Naging reaksyon ng hari sa pinagtalunan ng dalawa c. Pagtutol ng unang babae sa naging desisyon ng hari four. Paglalahad pa ng ilang mga pangungusap na hinango mula sa kwento a. Dumulog ang babae kay haring solomon tungkol sa pag-aagawan nila sa sanggol. B. Nakinig si haring solomon sa problema ng dalawang babae. Answering drills of their workbook. Rarely b.O o the finger i contact. V. I'm sluggish wind is my foe. Iv. G.?? what preference approach the same as not often? A. A place off the coast of alaska where . Very shy b. Will soon flip purple every morning i seem to lie at your feet. Very thrilled three. Very brief c.?? what does the phrase tropical mean within the sentence? A. A place that gets cold during parts of the 12 months c. I serve by means of being wolfed. I am short fat. Often c. ??but these flakes rarely make it to the floor. From time to time 2.?? what does proudly imply in the sentence? A. Yet i nearly perish inside the midday sun. All day i will follow no matter how speedy you run.

The halls of significant high faculty. She showed no appreciate for other college students. While mixed with prior information. Clues from the movement that is done ex. Ex. Even her parents notion that andrea changed into rude. Her manners had been very bad. E. Allow you to decide the which means of unknown phrases within the story or article you are analyzing. Phrases are included. Presentation the ones words which you decided are what we referred to as context clues. Thomas went to the top of the mountain. Will you study the sentences look how tiny that cat is! I think that is the smallest cat i have ever seen! The gang cheered as their preferred team entered the football area. Did you enjoy the pastime? B. He had to take a tank of oxygen with him. Thomas went to the pinnacle of the mountain.

Phrase method the opposite of forgot? A. Undid 7. Caught c.?? what does the phrase gaze suggest? A. What word manner the same as soar? A. Drop c. Large c. I uncovered a ball of wire.?? what phrase way similar to effective? A. Look “’i suppose i forgot some thing. Strong provided by means of: benilda pelayo iv-bsed english ___________ . Matter c.?? what does exposed suggest in the sentence? A. Susceptible b. Jump b. Climb eight. ??different stargazers and astronomers gaze thru telescopes. They could soar from tree to tree.?? 6. Howl b. Remembered b. Threw out 5. Buried c.?? which phrase manner the other of thrilled? A.

Related document for briliant lesson plan sample in filipino high school daily lesson log d